Οροι

1. Εφαρμογή όρων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά από τη «Media Leader .r.o.» από το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.cool-mania.eu

 

2. Πωλητής  ηλεκτρονικού καταστήματος

Media Leaders s.r.o., με έδρα το Dlhá 4, Banská Bystrica 97405, Slovakia, IČO: 46 406 999, DIČ: SK202 336 8787 καταχωρημένο στο Εμπορικό Μητρώο του Επαρχιακού Δικαστηρίου BB Ενότητα: Sro, αρ. 21083/S, (εφεξής "Πωλητής") 

 

3. Βήματα πώλησης

3.α Μόλις πατηθεί το κομβίο «Αποστολή Παραγγελίας», ο πελάτης απευθύνει πρόταση για αγορά των αγαθών που βρίσκονται στο καλάθι του και απαιτείται να συμφωνήσει και να αποδεχτεί την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών.

3.β Στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών, κατά των οποίων δηλαδή ο πελάτης ο ίδιος τηλεφωνεί στη γραμμή επικοινωνίας πελατών της “Media Leaders s.r.o.” προκειμένου να θέσει την παραγγελία του τηλεφωνικά, θα ενημερώνεται για το συνολικό ποσό το οποίο θα πρέπει να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Εφόσον διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση,  ο πελάτης θα λαμβάνει και ηλεκτρονικό μήνυμα με αντίγραφο της παραγγελίας του. Η εξόφληση της παραγγελίας σημαίνει και την αποδοχή των Όρων Αγορών.

3.γ Η επιβεβαίωση της λήψης της πρότασης αγοράς, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας, πιστοποιεί ότι η παραγγελία του πελάτη έχει παραληφθεί από την Cool-mania.eu. Ωστόσο, δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης για αγορά του πελάτη.

3.δ Η αποδοχή της πρότασης για αγορά θα συντελείται μόνο κατόπιν της δήλωσης αποδοχής της πρότασης, από την Cool-mania.eu, η οποία θα αποστέλλεται με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας με επιβεβαίωση αποστολής ή επιβεβαίωσης ετοιμότητας προς παραλαβή από το κατάστημα.
 

4. Διαθεσιμότητα αγαθών

4.α Εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι διαθέσιμα στην αναγραφόμενη τιμή λόγω λανθασμένης αναγραφής τιμής κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η Cool-mania.eu. επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο πελάτης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

4.β Μολονότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και αναγκαία μέτρα, η Cool-mania.eu επιφυλάσσεται ρητώς ως προς τυχόν λανθασμένη αναγραφή τιμής από παραδρομή οφειλόμενη σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα, η οποία (τιμή) προδήλως δεν θα μπορούσε να ανταποκρίνεται σε συνήθη ή μέση τιμή διάθεσης του αντίστοιχου προϊόντος από την Cool-mania.eu. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο πελάτης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

4.γ Αναφορικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται με την ένδειξη διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας», ο πελάτης θα ενημερώνεται εντός για το εάν και κατά ποιο χρόνο τα προϊόντα θα γίνονται διαθέσιμα και κατά συνέπεια, θα είναι δυνατή η παράδοσή τους.
 

5. Πληρωμή

5.α Όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α.

5.β Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής:

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟ: Ο αγοραστής θα πληρώσει το πλήρες ποσό για τα αγαθά που καθορίζονται στην ηλεκτρονική παραγγελία κατά την παραλαβή της αποστολής.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ: το πλήρες ποσό για τα προϊόντα που καθορίζονται στην ηλεκτρονική παραγγελία θα καταβληθεί εκ των προτέρων από τον αγοραστή μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή κατάθεσης. Αφού πιστώσουμε το ποσό στο λογαριασμό μας, θα σας στείλουμε τα αγαθά.,

 

Media Leaders s.r.o.

Τράπεζα: VUB a.s.

IBAN: SK9802000000002952352651

Μεταβλητό σύμβολο: χρησιμοποιήστε τον αριθμό παραγγελίας σας.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (VISA, MAESTRO): Ο Αγοραστής θα πληρώσει το πλήρες ποσό μέσω της κάρτας πληρωμής του μέσω του συστήματος Global Payment Europe (GP Webpay). Τα αγαθά θα παραδοθούν σε αυτόν μόλις ο πωλητής λάβει πληρωμή στον λογαριασμό του.

 

6. Επιστροφή προϊόντος / Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

 

7. Μπορώ να επιστρέψω ένα προϊόν;

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, κατά είδος ή ποσότητα, επιστρέφετε τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.

Θα φροντίσουμε άμεσα να καλυφθείτε με το σωστό είδος, ενώ στην περίπτωση μη διάθεσης πλέον του είδους θα πιστωθείτε το καταβληθέν ποσό. Παρακαλούμε σε αυτή την περίπτωση επιστροφής να επιστρέψετε το προϊόν όπως το έχετε παραλάβει κατά την αποστολή μας, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση.

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους σ’ εσάς. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

· Συσκευάζετε το προϊόν μέσα στη συσκευασία του μαζί και με το παραστατικό αγοράς, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή

· Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου ελαττώματος.

· Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα από το Cool-mania.eu, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχων χαρακτηριστικών και τιμής μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

· Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το atlasonline έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων.

 

8. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Υπαναχώρηση

Έχετε δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος μόνο εάν αυτό επιστραφεί σφραγισμένο και σε άψογη κατάσταση (χωρίς να έχει αποσφραγισθεί ή παραβιαστεί η συσκευασία του) μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, κατόπιν συνεννόησης με το Cool-mania.eu +421 907 211 712. Σε περίπτωση που το προϊόν συνοδευόταν από κάποιο δώρο θα πρέπει να επιστραφεί και αυτό. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνει εσάς.

Αφού το προϊόν επιστραφεί στην έδρα μας και ολοκληρωθεί ο έλεγχος των παραπάνω προϋποθέσεων από την εταιρεία μας, θα πραγματοποιηθεί πίστωση του καταβληθέντος χρηματικού ποσού σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 14 ημερολογιακών ημερών.

 

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία εάν λόγω της πώλησης του αποθέματος ή της μη διαθεσιμότητας αγαθών δεν είναι σε θέση να παραδώσει τα αγαθά στον αγοραστή εντός της περιόδου που ορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στην τιμή που καθορίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα εκτός εάν ο αγοραστής συμφωνήσει για αντικατάσταση. Ο αγοραστής θα ενημερωθεί για την ακύρωση της παραγγελίας μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

2. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει ήδη πληρώσει μέρος ή ολόκληρη την τιμή αγοράς, αυτό το ποσό θα μεταφερθεί πίσω στον λογαριασμό του εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

 

έντυπο καταγγελίας - (πρέπει να πληρώσετε και να στείλετε με επιστρεφόμενα προϊόντα - ισχύστε εγγύηση 2 ετών για ελαττώματα προϊόντων)

έντυπο ανάληψης - (πρέπει να συμπληρώσετε και να στείλετε με επιστρεφόμενα προϊόντα έως και 14 ημέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος)

 

10. Όροι εγγύησης και παράπονα

1. Στον αγοραστή παρέχεται περίοδος εγγύησης 24 μηνών για τα παραδοθέντα προϊόντα. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημέρα παράδοσης των αγαθών στον Αγοραστή. Εάν αγοράζετε προϊόντα ως εταιρεία (αγορά με καταχωρημένο αριθμό ταυτότητας), η εγγύηση για την ποιότητα των αγαθών είναι συνήθως 12 μήνες.

2. Κάθε προϊόν που αγοράζεται από τον Πωλητή συνοδεύεται από τιμολόγιο (απόδειξη αγοράς αγαθών) κατά την παράδοση στον Αγοραστή, το οποίο χρησιμεύει επίσης ως έγγραφο εγγύησης.

3. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει ευθύνη από τον πωλητή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης για ελαττώματα στα αγαθά που αγοράστηκαν από τον πωλητή, για τα οποία ευθύνεται ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής ή ο πωλητής. Τα δικαιώματα ευθύνης λόγω ελαττωματικής κατάστασης ισχύουν στο εγγεγραμμένο γραφείο του πωλητή ή κατά τη λειτουργία άλλης οντότητας που έχει οριστεί για την πραγματοποίηση επισκευών (υπηρεσία εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου από τον αγοραστή στην ενότητα "Επικοινωνία" του ιστότοπου www.cool-mania.eu

4. Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο Αγοραστής υποχρεούται να παραδώσει τα απαιτούμενα προϊόντα στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του Πωλητή. Παραδώστε τα προϊόντα όσο το δυνατόν καθαρότερα, μη μηχανικά κατεστραμμένα στην αρχική συσκευασία και συμπεριλάβετε τα απαιτούμενα έγγραφα (συμπληρωμένη φόρμα καταγγελίας μαζί με την κάρτα εγγύησης ή αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής, το οποίο χρησιμεύει ως κάρτα εγγύησης). Δεν δεχόμαστε προϊόντα που αποστέλλονται κατά την παράδοση. Σας συνιστούμε να ασφαλίζετε τα εμπορεύματα.

5. Ο πωλητής θα αποφασίσει αμέσως για την καταγγελία σε περίπλοκες περιπτώσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ειδικά εάν απαιτείται μια πολύπλοκη τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης του προϊόντος, το αργότερο 30 ημέρες από την ημερομηνία της καταγγελίας. Μετά από αυτήν την περίοδο, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει το προϊόν με νέο προϊόν.

 

11. Που μπορώ να απευθυνθώ για παράπονα που αφορούν στη λειτουργία του

Mário Bruchánik
Tel.: +421 907 211 712
E-mail: [email protected]

 

12. Προσωπικά δεδομένα

Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες της Ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς μέσω αυτής προσωπικά τους δεδομένα (π.χ., όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση -email), η Εταιρία δύναται να τα συγκεντρώνει σε αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τον οικείο σκοπό.

Η Εταιρία δύναται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ επισκεπτών της Ιστοσελίδας μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της, για τους ακόλουθους σκοπούς :

Παροχή των υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας (π.χ. διενέργεια αγορών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κλπ).

Ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές, κατόπιν συγκατάθεσης των χρηστών (εγγραφή στο newsletter).

Διαφημιστική προβολή των προϊόντων της Εταιρίας, μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες, πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, ή με κάθε τρόπο προώθηση προϊόντων της Εταιρίας, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης των χρηστών (εγγραφή στο newsletter).

Ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην Εταιρία καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους.