Τα μέσα ατομικής προστασίας

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας - γυαλιά, γάντια, κοστούμια, ασπίδες και άλλα προϊόντα για την ασφάλειά σας από οποιαδήποτε μόλυνση (από ιούς κ.λπ.)