Εναλλαγή χρωμάτων μέσω του smartphone ή του κουμπιού